Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 

Data              Wydarzenie

.2018    Zebrania z rodzicami kl. I-VII.

.2018   Zebrania z rodzicami kl. I-VII.

.2018   Zebrania z rodzicami kl. I-VII.

                      Informacje o ocenach proponowanych i o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec I semestru.

.2019    Zebrania z rodzicami kl. I-VII. Podsumowanie I semestru.

.2019   Zebrania z rodzicami kl. I-VII.

.2019   Zebrania z rodzicami kl. I-VII.

                      Informacje o ocenach proponowanych i o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec II semestru.