Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 

Data              Wydarzenie

20.09.2018    Zebrania z rodzicami kl. I-VIII.

15.11.2018   Konsultacje dla rodziców kl. I-VIII.

20.12.2018   Zebrania z rodzicami kl. I-VIII.

                      Informacje o ocenach proponowanych i o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec I semestru.

24.01.2019    Zebrania z rodzicami kl. I-VIII. Podsumowanie I semestru.

04.04.2019   Konsultacje dla rodziców kl. I-VIII.

14.05.2019   Zebrania z rodzicami kl. I-VIII.

                      Informacje o ocenach proponowanych i o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec II semestru.