Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 

Data              Wydarzenie

12.09.2019    Zebrania z rodzicami kl. I-VIII.

07.11.2019   Zebrania z rodzicami kl. I-VIII.

12.12.2019   Zebrania z rodzicami kl. I-VIII.

                      Informacje o ocenach proponowanych i o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec I semestru.

23.01.2020    Zebrania z rodzicami kl. I-VIII. Podsumowanie I semestru.

02.04.2020   Zebrania z rodzicami kl. I-VIII.

14.05.2020   Zebrania z rodzicami kl. I-VIII.

                      Informacje o ocenach proponowanych i o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec II semestru.