Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

 

Data              Wydarzenie

14.09.2017    Zebrania z rodzicami kl. I-VII.

09.11.2017    Zebrania z rodzicami kl. I-VII.

14.12.2017    Zebrania z rodzicami kl. I-VII.

                      Informacje o ocenach proponowanych i o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec I semestru.

08.02.2018    Zebrania z rodzicami kl. I-VII. Podsumowanie I semestru.

19.04.2018    Zebrania z rodzicami kl. I-VII.

17.05.2018    Zebrania z rodzicami kl. I-VII.

                      Informacje o ocenach proponowanych i o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec II semestru.