W dniu 27 września 2018r. odbyło się spotkanie trójek klasowych. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele rodziców klas 1-8. Zgodnie z regulaminem dokonano wyboru Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 w składzie:

Dominika Wiosna - przewodniczący

 Wojciech Wójcik - z-ca przewodniczącego

 Beata Nastiuk - sekretarz

 Małgorzata Jankowska – skarbnik