W dniu 14 września 2017r. odbyło się spotkanie trójek klasowych. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele rodziców klas 1-7. Zgodnie z regulaminem dokonano wyboru Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 w składzie:

Iwona Sługocka - przewodniczący

Wojciech Dobrowolski  - z-ca przewodniczącego

Agnieszka Woś - sekretarz

Magdalena Wójcik – członek prezydium

Marcin Pakuła – członek prezydium