W ramach zajęć Szkolnego Klubu Europejskiego, gdzie poznawaliśmy kuchnie krajów europejskich uczniowie próbowali swoich sił w przygotowaniu sałatki greckiej. Zajęcia odbyły się w poniedziałek 4 grudnia 2017r. [galeria]

 

Cele Szkolnego Klubu Europejskiego w SP 42 we Wrocławiu:

  • kształtowanie świadomości europejskiej poprzez propagowanie wśród uczniów jak najszerszej wiedzy o Europie
  • propagowanie idei zjednoczonej Europy, ochrony i poszanowania praw człowieka oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za pokój
  • zachęcanie innych do szerzenia informacji o integracji europejskiej
  • przygotowanie uczniów do życia i pracy w zjednoczonej Europie
Zajęcia Szkolnego Klubu Europejskiego będą prowadzone przez p. Renatę Szpyrę i p. Dorotę Wąsowicz. 
W roku szkolnym 2017/18 członkowie klubu spotykają się  w poniedziałki w godz. 13.45 – 14.30 w sali 54.