8 listopada kl. IIIA wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Śniadanie Daje Moc. Akcja ta ma na celu propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu dzieci i podkreślaniu wartości śniadania. Dzieci wspólnie przygotowały zdrowe śniadanie w postaci kanapek, sałatek oraz koreczków warzywnych i owocowych. Kilka dni wcześniej omówiliśmy 12 zasad zdrowego żywienia uczniów wg Instytutu Matki i Dziecka. Każdy uczeń wykonał plakat propagujący daną zasadę.