W dniu 01.02.2018r. odbyła się dyskoteka karnawałowa klas 4-7.