Opis placówki

Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu prowadzi działalność przy ul. Wałbrzyskiej 50 na osiedlu Klecina (dzielnica Krzyki). Od 1.09.2016 r. funkcjonuje samodzielnie, w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 i likwidacją wchodzących w jego skład Gimnazjum nr 42 i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3.

Budynek zespołu znajduje się na uboczu, z dala od ruchliwych ciągów komunikacyjnych, w sąsiedztwie ogródków działkowych i domów jednorodzinnych. Dojście do przystanków autobusowych zajmuje około 5 minut. Dwukondygnacyjna szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Możemy pochwalić się także sukcesami naszych uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym zdobyli laury w licznych konkursach i zawodach pozaszkolnych m.in.: drużyna chłopięca (kl. I-III) zdobyła 3. miejsce w wojewódzkim finale XVII edycji turnieju piłkarskiego Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, uczeń kl. IIa zajął 1. miejsce w konkursie matematycznym PLUSIK (przeprowadzonym w ramach ogólnopolskiej Stypendiady), uczennica kl. IIIc i uczeń kl. IVa zostali wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie matematycznym ALFIK, uczennica kl. VIb zdobyła wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Literackim Kartka z książki kucharskiej, trójka uczniów z kl. VIb weszła do finału wojewódzkiego konkursu matematycznego KOMA, troje uczniów kl. IV-VI dostało się do powiatowego etapu konkursu ZDOLNY ŚLĄZACZEK z j. angielskiego, uczeń kl. VIb zajął 3. miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego w Słuchaniu ze Zrozumieniem THE BAT KID, uczennica kl. VIa zakwalifikowała się do Wrocławskiego i Powiatowego Konkursu o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego ENGLISH MASTER 2017.

W różnorodnych kołach zainteresowań uczniowie Szkoły Podstawowej nr 42 rozwijają talenty plastyczne, taneczne, aktorskie, matematyczne, zdobywają nowe umiejętności z zakresu informatyki, techniki, nauk przyrodniczych i poszerzają swoją wiedzę o literaturze i kulturze. Dodatkowo mogą wziąć udział w zajęciach z języka angielskiego i języka niemieckiego. Mamy bogatą ofertę zajęć sportowych, zorganizowanych w ramach sks-u i świetlicy. Rozbudowana baza sportowa (przede wszystkim boisko ze sztuczną nawierzchnią) pozwala na przygotowanie treningów dla pasjonatów różnych gier zespołowych. Szkoła udostępnia swoją salę gimnastyczną na zajęcia karate. Nasi uczniowie odnosili sukcesy w tej dziedzinie sportu na arenie krajowej i międzynarodowej. Kilka dziecięcych drużyn trenuje na naszym boisku piłkę nożną. W świetlicy szkolnej odbywają się z kolei zajęcia szachowe. Na tym polu także odnosimy sukcesy, z których największym było zdobycie przez naszego ucznia w 2014 r. tytułu Mistrza Polski

W ofercie Szkoły Podstawowej nr 42 znajdują się również zajęcia o charakterze terapeutycznym np. biofeedback, socjoterapia. Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dyskalkulia itp.) organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Prowadzimy edukację włączającą dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Organizujemy nauczanie indywidualne dla dzieci wymagających stosowania tej formy nauki.

W Szkole Podstawowej nr 42 przygotowywane są cykliczne imprezy: pasowanie na ucznia, turniej tenisa stołowego "Klecina Cup" - dla uczniów, pracowników szkoły i społeczności lokalnej, jasełka, zabawa karnawałowa dla uczniów klas I-III, festyn z okazji 1-szego Dnia Wiosny, zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka. Bierzemy udział w programie "Szkoła w mieście" i "Mleko w szkole"

Szkoła dysponuje: boiskiem szkolnym, salą gimnastyczną, salą do gimnastyki korekcyjnej, biblioteką, salą multimedialną, pracownią komputerową wyposażoną w sprzęt Apple MacIntosh, nowoczesnym blokiem żywieniowym (kuchnia ze stołówką), świetlicą, gabinetem do EEG Biofeedback, bogatym zapleczem dydaktycznym.

Przy szkole działa fundacja "Sławek - Uzdolnionym" o statusie organizacji pożytku publicznego, która zebrane przez siebie fundusze przeznacza na rozwój uczniów Szkoły Podstawowej nr 42.


Historia placówki

Szkoła Podstawowa nr 42 na wrocławskim osiedlu Klecina powstała już w 1945 r. Pod aktualnym adresem przy ul. Wałbrzyskiej 50 funkcjonuje od 1963 r., kiedy nastąpiła przeprowadzka do nowo wybudowanego, nowoczesnego budynku. W 1967 r. część budynku została zaadaptowana na potrzeby ośrodka szkolno-wychowawczego (przekształconego w latach późniejszych w młodzieżowy ośrodek socjoterapii). W 1999 r. Szkoła Podstawowa nr 42, zgodnie ze zmianami w polskim systemie edukacyjnym, przeszła na 6-letni cykl kształcenia. Rok później utworzono Zespół Placówek Oświatowych nr 1, w którego skład weszły Szkoła Podstawowa nr 42, Gimnazjum nr 42 oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3.

Od momentu utworzenia szkoły funkcję  dyrektora pełniło 12 osób. Aktualny dyrektor - Pani Agnieszka Ciołkosz-Pietrzyk - objęła stanowisko w 2015 r. Grono pedagogiczne tworzą doświadczeni nauczyciele, posiadający pełne kwalifikacje zawodowe. Kadra jest stabilna, a wieloletnia współpraca pedagogów sprzyja wymianie doświadczeń i wspieraniu się, gdy pojawiają się problemy. Wszystkie nasze działania zmierzają do stworzenia uczniom doskonałych warunków do nauki, jak również atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 42 w ciągu ostatniej dekady gruntownie się zmieniła. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę pracom modernizacyjnym zyskała nowoczesny blok żywieniowy ze stołówką, nową kotłownię gazową, a na zewnątrz oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią. Przeprowadzono kapitalny remont sali gimnastycznej i jej zaplecza. Biblioteka została wyposażona w komputery ze stałym dostępem do internetu, dzięki czemu powstało szkolne centrum multimedialne. Urządzono również gabinet terapii pedagogicznej. Ponadto wymieniona została sieć grzewcza, stolarka okienna, instalacja elektryczna oraz systemy kanalizacyjny i odwadniający wokół budynku. Przeprowadzono generalny remont pionów sanitarnych, pomalowano pomieszczenia i odnowiono podłogi budynku szkolnego. Szkoła zakwalifikowała się także do udziału w programie ”Szare na zielone”, dzięki czemu stopniowej rewitalizacji poddawane są otaczające ją tereny zielone. Po odzyskaniu pomieszczeń służbowych, wykorzystywanych dotąd jako mieszkania dla emerytowanych nauczycieli, powiększono bazę świetlicową przeznaczoną dla klas I-III. Uczniowie mają do dyspozycji wyremontowane, kolorowo urządzone i bogato wyposażone skrzydło z odrębnym wejściem, własną szatnią i toaletą.

Od r. szk. 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 42 rozpoczęła samodzielną działalność w związku z rozwiązaniem ZPO nr 1 we Wrocławiu i zamknięciem Gimnazjum nr 42. Po przejęciu pomieszczeń po zlikwidowanym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 baza szkolna powiększyła się o kolejne, zmodernizowane skrzydło.

Oferta podstawowa obejmuje

- pierwszy etap edukacyjny - klasy I-III,

- drugi etap edukacyjny - klasy IV-VIII,

- świetlica szkolna,

- edukacja włączająca,

- nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki,

- nauczanie indywidualne [według potrzeb],

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Oferta dodatkowa obejmuje

Zajęcia opłacane przez rodziców:

- karate (prowadzone przez Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich "Budokan"),

 

- język angielski.