Projekt pt. ,,MATRIX 6” dotowany przez GMINĘ WROCŁAW realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 42 przez Stowarzyszenie PROGRESSIO dla zainteresowanych dzieci w wieku od 8 do 12 lat. 

logo wroclawia

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z edukacji nauk ścisłych i sztuki odbywają się w godzinach od 14:00 do 16:00 prawie w każdy czwartek w sali 35, 56 lub 55 lub w wybrane soboty (w godz od 9:00 do 13:00

29.04  w Humanitarium,

20.05  Centrum Poznawcze Hali Stulecia,

30.09  Hydropolis,

04.11  Afrykanarium-ZOO,

zajęcia w plenerze od 9:00 do12:00 na Osiedlu Klecina w terminach 27.05 i 18.11.2017). 

 

Koordynator projektu: Bogusława Przewłoka,

tel. kontaktowy: 507 325 406.