Centrala: +48 - 71 - 798 68 82

 

Dyrektor - Agnieszka Ciołkosz-Pietrzyk -

Pokój nauczycielski -

Wicedyrektor - Anna Tarasiewicz -

Wicedyrektor - Katarzyna Przygoda-

Psycholog - Katarzyna Woldańska -

Pedagog - Lidia Kowalczyk -

Psycholog kl. 1-4 - Jagoda Kubis -

Nauczyciel bibliotekarz - Małgorzata Buś -

Kierownik świetlicy - Katarzyna Przygoda -

Sekretarz szkoły - Ewa Sawicka -

Kierownik gospodarczy - Grażyna Malinowska -

Główna księgowa - Anna Guzy -

Specjalista ds. kadr i płac - Agnieszka Wantuch -

Intendent - Agata Bekała -

wew. 100

wew. 200

wew. 102

wew. 201

wew. 140

wew. 142

wew. 141

wew. 130

wew. 201

wew. 100

wew. 110

wew. 111

wew. 111

wew. 113