OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

MENU [16-20.09.2019]

 

bullet ball chrome Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu informuje, że chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji obiadowej TU.

Wypełnioną deklarację należy zeskanowaną i wysłać mailem na adres intendentki lub oddać osobiście.

 

Całkowitą rezygnację z obiadów rodzic zobowiązany jest poinformować intendenta o rezygnacji najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji.

 

bullet ball chrome Odpłatność za obiady wnoszona jest z góry do 28 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły:

 

PKO BP 52 1020 5226 0000 6002 0416 2285

 

w treści należy podać:

klasę, imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki jest robiona wpłata. W przypadku niepełnego abonamentu dodatkowo wybrane dni tygodnia.

 

Wpłaty gotówkowe nie są przyjmowane.

 

Prosimy o wpłacanie wyliczonych przez intendentkę kwot tylko na bieżący miesiąc (nie wpłacamy na miesiące kolejne !!!), żeby zapobiec niepotrzebnym nadpłatom !

 

  

bullet ball chrome Kwoty jakie należy wpłacać za poszczególne miesiące.

Kwota za obiady w PAŹDZIERNIKU wynosi:  88zł 

 

W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt intendentce mailowo,  telefonicznie lub osobiście przynajmniej 1 dzień wcześniej, a nieplanowanej do godz. 9:00 danego dnia.

 

Tel. 071-798-68-82 wew. 113 lub mailowo: agata.bekala@wroclawskaedukacja.pl

 

Uwaga! Nieodwołane posiłki u intendentki przepadają!

 

Odpisy nie są robione na podstawie nieobecności w dzienniku!