bullet ball chrome klauzule informacyjne

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska 50;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadao dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
7) ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.