Lekcje i przerwy międzylekcyjne

w Szkole Podstawowej nr 42

we Wrocławiu

Plan lekcji dla klas 1-3

Plan lekcji dla klas 4-7

Plan lekcji dla nauczycieli klas 1-3

Plan lekcji dla nauczycieli klas 4-7

Etyka w klasach IIII

Poniedziałek - 6 lekcja – kl. I a,b +III d- sala 25

Piątek – 5 lekcja – kl. II a-III a,b,c sala 25

Nauczyciel etyki przed zajęciami odbierze dzieci ze świetlicy, a po skończonych zajęciach odprowadzi je z powrotem do świetlicy.

 

 

  Lekcja zerowa 7:05 - 7:50 

 

Przerwa 7:50 - 8:00

(10 min) 

1. Pierwsza lekcja  8:00 - 8:45

 

Przerwa 8:45 - 8:55

(10 min) 

2. Druga lekcja 8:55 - 9:40 

 

Przerwa 9:40 - 9:50

(10 min) 

3. Trzecia lekcja 9:50 - 10:35 

 

Przerwa 10:35 - 10:45

(10 min) 

4. Czwarta lekcja 10:45 - 11:30 

 

Przerwa 11:30 - 11:40

(10 min) 

5. Piąta lekcja 11:40 - 12:25 

 

Przerwa 12:25 - 12:45

(20 min) 

6. Szósta lekcja 12:45 - 13:30 

 

Przerwa 13:30 - 13:45

(15 min) 

7. Siódma lekcja 13:45 - 14:30 

 

Przerwa 14:30 - 14:35

(5 min) 

8. Ósma lekcja 14:35 - 15:20