W dniu  14.09.2023 r. odbyło się spotkanie trójek klasowych. Na spotkaniu dokonano wyboru Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 w składzie:

Irmina Pytlowany-Jankowska - przewodniczący

Dominika Wiosna - z-ca przewodniczącego

Małgorzata Jankowska– skarbnik

Anna Klin, Michał Martowicz - grupa wsparcia