Świetlicowy Koncert Mikołajkowy organizowany przez panią Bogusławę Przewłokę 13 grudnia 2021 o godz. 14:30, którego celem było podtrzymanie tradycji oraz rozwijanie dobrych relacji między uczniami klas I-III i zaprezentowanie swoich talentów oraz kreatywności.