W naszej placówce prowadzony jest przez p. B. Przewłokę Szkolny Klub Bezpieczeństwa, którego celem jest aktywne działanie na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie realizują następujące zadania:

- klasy 4 - poznają zasady ruchu drogowego i przygotowują się do zdania na kartę rowerową,

- klasy 5 - 8 - realizują projekt ekologiczny „Gwardia Klecinka” (plakaty, wytwory recyklingowe, wystawy plastyczne).