kieruje się mottem Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielkim

nie przez to co posiada,

lecz przez to, kim jest,

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

  

Opiekunem SKW jest p. Katarzyna Skórzyńska