Opis placówki

Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu prowadzi działalność przy ul. Wałbrzyskiej 50 na osiedlu Klecina (dzielnica Krzyki). Od 1.09.2016 r. funkcjonuje samodzielnie, w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 i likwidacją wchodzących w jego skład Gimnazjum nr 42 i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3.

Budynek zespołu znajduje się na uboczu, z dala od ruchliwych ciągów komunikacyjnych, w sąsiedztwie ogródków działkowych i domów jednorodzinnych. Dojście do przystanków autobusowych zajmuje około 5 minut. Dwukondygnacyjna szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Grono pedagogiczne tworzą doświadczeni nauczyciele, posiadający pełne kwalifikacje zawodowe. Kadra jest stabilna, a wieloletnia współpraca pedagogów sprzyja wymianie doświadczeń i wspieraniu się, gdy pojawiają się problemy. Wszystkie nasze działania zmierzają do stworzenia uczniom doskonałych warunków do nauki, jak również atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Możemy pochwalić się także sukcesami naszych uczniów, którzy  zdobyli laury w licznych konkursach i zawodach pozaszkolnych m.in.: w konkursie plastycznym OGÓLNOPOLSKIEJ STYPENDIADY WCZESNOSZKOLNEJ, w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego THE BAT KID, w konkursie zDolny Ślązak w  kategoriach: j.polski, matematyka, j.angielski, chemia, fizyka, ponad to uczniowie biorący udział w turnieju piłki nożnej Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU zajęli III miejsce w kategorii U-12 w półfinale Wrocławia.

W różnorodnych kołach zainteresowań uczniowie Szkoły Podstawowej nr 42 rozwijają talenty plastyczne, taneczne, aktorskie, matematyczne, zdobywają nowe umiejętności z zakresu informatyki, techniki, nauk przyrodniczych i poszerzają swoją wiedzę o literaturze i kulturze. Dodatkowo mogą wziąć udział w zajęciach z języka angielskiego. Mamy bogatą ofertę zajęć sportowych, zorganizowanych w ramach sks-u i świetlicy. Rozbudowana baza sportowa (przede wszystkim boisko ze sztuczną nawierzchnią) pozwala na przygotowanie treningów dla pasjonatów różnych gier zespołowych. Szkoła udostępnia swoją salę gimnastyczną na zajęcia karate - nasi uczniowie odnosili sukcesy w tej dziedzinie sportu na arenie krajowej i międzynarodowej. Kilka dziecięcych drużyn trenuje na naszym boisku piłkę nożną. W świetlicy szkolnej odbywają się z kolei zajęcia szachowe. Na tym polu także odnosimy sukcesy, z których największe zawdzięczamy uczennicy kl. III, która jest posiadaczką następujących medali: złotego za Indywidualne Mistrzostwa Unii Europejskiej juniorek - 2016, złotego za Indywidualne Mistrzostwa Polski juniorek w szachach błyskawicznych - 2017, złotego za Indywidualne Mistrzostwa Polski juniorek w szachach szybkich - 2017 oraz złotego za Indywidualne Mistrzostwa Polski juniorek - 2018.
W ofercie Szkoły Podstawowej nr 42 znajdują się również zajęcia o charakterze terapeutycznym np. biofeedback i socjoterapia. Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa, dyskalkulia itp.) organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Prowadzimy edukację włączającą dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Organizujemy nauczanie indywidualne dla dzieci wymagających stosowania tej formy nauki.
W Szkole Podstawowej nr 42 przygotowywane są cykliczne imprezy: pasowanie na ucznia, turniej tenisa stołowego "Klecina Cup" - dla uczniów, pracowników szkoły i społeczności lokalnej, jasełka, zabawa karnawałowa dla uczniów klas I-III, festyn z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka. Bierzemy udział w programach "Szkoła w mieście" i "Aktywna Tablica". Zdobyliśmy certyfikat MEN w programie profilaktycznym "Bezpieczna szkoła". W roku 2017 nasi uczniowie zajęli I miejsce w miejskiej akcji "Uruchamiamy dzieciaki", osiągając najlepszy wynik w wytrzymałościowym teście Coopera. Ponadto cztery lata z rzędu (w roku 2016, 2017, 2018 i 2019) jako najlepsza szkoła we Wrocławiu wygrywaliśmy ogólnopolską kampanię "Rowerowy Maj", promującą zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród uczniów i grona nauczycielskiego.
Szkoła dysponuje: boiskiem szkolnym, salą gimnastyczną, salą do gimnastyki korekcyjnej, biblioteką, salą multimedialną, pracownią komputerową wyposażoną w sprzęt Apple MacIntosh, nowoczesnym blokiem żywieniowym (kuchnia ze stołówką), świetlicą, gabinetem do EEG Biofeedback, bogatym zapleczem dydaktycznym.

 

Historia placówki

Szkoła Podstawowa nr 42 na wrocławskim osiedlu Klecina powstała już w 1945 r. Pod aktualnym adresem przy ul. Wałbrzyskiej 50 funkcjonuje od 1963 r., kiedy nastąpiła przeprowadzka do nowo wybudowanego, nowocześniejszego budynku. W 1967 r. część budynku została zaadaptowana na potrzeby ośrodka szkolno-wychowawczego (przekształconego w latach późniejszych w młodzieżowy ośrodek socjoterapii). W 1999 r. Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu, zgodnie ze zmianami w polskim systemie edukacyjnym, przeszła na sześcioletni cykl kształcenia. Rok później utworzono Zespół Placówek Oświatowych nr 1, w którego skład weszły: Szkoła Podstawowa nr 42, Gimnazjum nr 42 oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3. Po rozwiązaniu zespołu i likwidacji MOS nr 3 i Gimnazjum nr 42, co nastąpiło 31.08.2016 r., szkoła podstawowa od r. szk. 2016/2017 funkcjonuje znów samodzielnie, a w związku z wprowadzoną reformą oświatową od 01.09.2017 r. kształci uczniów w systemie ośmioletnim.

Od momentu utworzenia szkoły funkcję  dyrektora pełniło 12 osób. Aktualny dyrektor - Pani Agnieszka Ciołkosz-Pietrzyk - objęła stanowisko w 2015 r. 

Szkoła Podstawowa nr 42 w ciągu ostatniej dekady gruntownie się zmieniła. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę pracom modernizacyjnym zyskała nowoczesny blok żywieniowy z własną stołówką /smaczne obiady są przygotowywane na miejscu w szkole/, nową kotłownię gazową, a na zewnątrz oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią. Przeprowadzono kapitalny remont sali gimnastycznej i jej zaplecza. Biblioteka została wyposażona w komputery ze stałym dostępem do internetu, dzięki czemu powstało szkolne centrum multimedialne. Urządzono również gabinet terapii pedagogicznej. Ponadto wymieniona została sieć grzewcza, stolarka okienna, instalacja elektryczna oraz systemy kanalizacyjny i odwadniający wokół budynku. Przeprowadzono generalny remont pionów sanitarnych, pomalowano pomieszczenia i odnowiono podłogi budynku szkolnego. Szkoła zakwalifikowała się także do udziału w programie "Szare na zielone", dzięki czemu stopniowej rewitalizacji poddawane są otaczające ją tereny zielone. Po odzyskaniu pomieszczeń służbowych, wykorzystywanych dotąd jako mieszkania dla emerytowanych nauczycieli, powiększono strefę świetlicową przeznaczoną dla klas I-III. Uczniowie mają do dyspozycji wyremontowane, kolorowo urządzone i bogato wyposażone skrzydło z odrębnym wejściem, własną szatnią i toaletą. Ponadto po likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 we wrześniu 2016 r. baza szkolna powiększyła się o kolejne, zmodernizowane piętro. Pomieszczenia dawnego internatu po generalnym remoncie zamieniły się w dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe. Szkoła Podstawowa nr 42 stawia na wspieranie procesu edukacyjnego nowoczesną technologią.

Oferta podstawowa obejmuje
- pierwszy etap edukacyjny - klasy I-III,
- drugi etap edukacyjny - klasy IV-VIII,
- świetlica szkolna,
- edukacja włączająca,
- nauczany język obcy: język angielski i język niemiecki,
- nauczanie indywidualne [według potrzeb],
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
- kółka zainteresowań.

 


Oferta dodatkowa obejmuje
Zajęcia opłacane przez rodziców:
- sztuki walki: dżudżitsu i karate,
- język angielski,
- koło naukowe,
- robotechnologie,
- nauka gry na gitarze,
- gimnastyka artystyczna,
- zajęcia teatralne,
- taniec nowoczesny.