KLUB EUROPEJSKO-PODRÓŻNICZY

W nasze szkole działa Klub Europejsko-Podróżniczy, którego zadaniem jest pogłębianie wiedzy o krajach  europejskich. Bazujemy na doświadczeniach i podróżach naszych uczniów, którzy zwiedzili wiele pięknych miejsc nie tylko w Europie ale także w Ameryce Północnej, Afryce i Azji. Dzielimy się swoją wiedzą z przebytych podróży i wycieczek, oglądamy zdjęcia, filmy i pamiątki z odległych krajów. Wczytujemy się również w blogi podróżnicze.

Za swój główny cel podejmujemy upowszechnianie wiedzy wśród uczniów o Europie i innych kontynentach – ich państwach, historii, geografii, sztuce, nauce i  sławnych ludziach.

Poprzez swoją działalność, KLUB  przyjmuje za zadanie uczyć młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów.

Szkolny koordynator:

Anna Godzik-Pop