Centrala: +48 - 71 - 798 68 82

 

Dyrektor - Agnieszka Ciołkosz-Pietrzyk -

Pokój nauczycielski -

Wicedyrektor - Anna Tarasiewicz -

Wicedyrektor - Katarzyna Przygoda-

Psycholog - Katarzyna Woldańska -

Pedagog - Lidia Kowalczyk -

Psycholog kl. 1-4 - Jagoda Kubis -

Nauczyciel bibliotekarz - Małgorzata Buś -

Kierownik świetlicy - Katarzyna Przygoda -

Sekretarz szkoły - Ewa Sawicka -

Kierownik gospodarczy - Marek Malinowski -

Główna księgowa - Anna Guzy -

Specjalista ds. kadr i płac - Agnieszka Wantuch -

Intendent - Agata Jędrasik -

BHP -

Pielęgniarka -

 

wew. 100

wew. 200

wew. 102

wew. 201

wew. 140

wew. 142

wew. 141

wew. 130

wew. 201

wew. 100

wew. 110

wew. 111

wew. 112

wew. 113

wew. 172

wew. 103