OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

MENU [6.02 do 10.02.2023]

GRAFIK OBIADOWY

 
W pierwszej kolejności prosimy o wypełnienie deklaracji korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej.
 
 

Informujemy, że od 01.06.2022 koszt jednego obiadu wynosi 6,00 zł za dziecko.

 

bullet ball chrome Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu informuje, że chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji obiadowej (WZÓR).

Wypełnioną deklarację należy zeskanować i wysłać mailem na adres Agata.Jedrasik@wroclawskaedukacja.pl, a następnie uiścić opłatę.

 

O całkowitej rezygnacji z obiadów rodzic zobowiązany jest poinformować intendenta najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń przestanie korzystać ze stołówki szkolnej.

 

bullet ball chrome Odpłatność za obiady wnoszona jest z góry do 28 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły:

 

PKO BP 52 1020 5226 0000 6002 0416 2285

 

w treści należy podać:

klasę, imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za jaki jest robiona wpłata. W przypadku niepełnego abonamentu dodatkowo proszę wskazać wybrane dni tygodnia.

 

Wpłaty gotówkowe nie są przyjmowane.

 

Prosimy o wpłacanie wyliczonych przez intendentkę kwot tylko na bieżący miesiąc (nie wpłacamy na miesiące kolejne !!!), żeby zapobiec niepotrzebnym nadpłatom !

 

  

bullet ball chrome Kwoty jakie należy wpłacać za poszczególne miesiące.

 

Kwota za obiady w STYCZNIU wynosi: 102,00 zł.

Klasy - 4A, 4C, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C - 96,00 zł.

Płatność należy dokonać do 4 stycznia. Obiady wydawane będą od 9 stycznia.

 

Kwota za obiady w LUTYM wynosi: 60,00 zł.

Klasy - 4C, 8A - 54,00 zł.

Płatność należy dokonać do 28 stycznia.

 

W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt intendentce mailowo,  telefonicznie lub osobiście przynajmniej 1 dzień wcześniej, a w przypadku nieplanowanej do godz. 9:00 danego dnia.

Prośbę o zwrot kosztów za niewykorzystany obiad (WZÓR) wysyłamy na maila intendentki.

Tel. 071-798-68-82 wew. 113 lub mailowo: Agata.Jedrasik@wroclawskaedukacja.pl

 

Uwaga! Posiłki nieodwołane u intendentki przepadają!

 

Odpisy nie są robione na podstawie nieobecności w dzienniku!