bullet ball chrome  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 przypomina, że w związku z:

 - rozpoczynaniem pracy świetlicy o godzinie 7:00,

- rozpoczynaniem pierwszych zajęć lekcyjnych o godzinie 7:05

uczniowie mogą przychodzić do szkoły najwcześniej o godzinie 6:55.

 

Dyrektor nie wyraża zgody na to, aby dzieci były pozostawiane

tuż po godzinie 6:00 bez opieki w budynku szkoły.