bullet ball chrome  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 przypomina, że w związku z:

 - rozpoczynaniem pracy świetlicy o godzinie 7:00,

- rozpoczynaniem pierwszych zajęć lekcyjnych o godzinie 7:00

- rozpoczynaniem konsultacji o godzinie 6:55

uczniowie mogą wchodzić na teren szkoły najwcześniej o godzinie 6:45.

 

Dyrektor nie wyraża zgody na to, aby dzieci były pozostawiane

tuż po godzinie 6:00 bez opieki w budynku szkoły.