OBIADY  W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  

bullet ball chrome Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu informuje, że chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji obiadowej TU.

 

Z obiadów będzie można korzystać dzień po złożeniu deklaracji.

Wypełnioną deklarację należy zeskanowaną i wysłać mailem na adres intendentki !

Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić mailowo intendentce.

 
bullet ball chrome Z dniem 06.09.2017 r. zostają wprowadzone KARTY OBIADOWE.

 

Odbiór kart odbywać się będzie do 30/31 każdego miesiąca.

Karty będą rozdawane po wpłaceniu przez rodzica ustalonej kwoty lub po okazaniu przez dziecko potwierdzenia przelewu, w przypadku nieterminowej zapłaty.

 

ZASADA ODBIORU KART:

  • Klasy I-III będą miały swoje karty u wychowawcy, dzieci korzystające ze świetlicy u opiekunów świetlicy.
  • Klasy IV-VIII odbierają karty bezpośrednio u intendentki w wyznaczonym terminie. Informacja będzie wywieszana na drzwiach gabinetu nr 6.

Dzieci, które nie posiadają karty obiadowej lub nie pokażą potwierdzenia przelewu NIE OTRZYMAJĄ POSIŁKU !

 
DZIECI SĄ ZOBOWIĄZANE PRZYCHODZIĆ NA OBIADY Z KARTĄ OBIADOWĄ I OKAZAĆ JĄ PANI KUCHARCE W OKIENKU.  
 
 

bullet ball chrome Odpłatność przyjmowana jest na konto Szkoły Podstawowej Nr 42:

PKO BP 52 1020 5226 0000 6002 0416 2285

 

w treści należy podać:

klasę, imię i nazwisko dziecka za jakie jest robiona wpłata oraz dzień w którym dziecko nie je obiadu (jeśli taki występuje).

Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.

Przelewy prosimy wykonywać do 25 każdego miesiąca, na następny miesiąc !

 

Przed dokonaniem wpłaty zalecany jest kontakt z Intendentką w celu dowiedzenia się o ewentualnych nadpłatach z poprzedniego roku szkolnego.

 

Kwoty jakie należy wpłacać za poszczególne miesiące:

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

 

 

 

 92,00 PLN (7A - 88,00 zł)

 80,00 PLN (5A, 6C, 7B, 8A - 76zł, 8B - 72,00 PLN)

 56,00 PLN (uwzględniony został już odpis za 12.11.2018)

 

Wpłaty za obiady za styczeń prosimy dokonywać od 01.01.2019 roku. 
Dokładna kwota zostanie podana pod koniec grudnia.
OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 03.01.2019!


Proszę o uregulowanie należności w terminie.
Rezygnację z obiadów składamy u Intendentki
tel. 071-798-68-82 wew. 113 lub mailowo
abekala0712@wroclawskaedukacja.pl 
Nieodwołane posiłki przepadają.