bullet ball chrome W Pierwszy Dzień Wiosny został rozstrzygnięty Konkurs Malarski dla uczniów klas I – III pt. ,,Witaj Wiosno !”. Laureaci otrzymali nagrody oraz dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy zostali obdarowani dyplomami za udział i słodką niespodzianką.

Do konkursu zgłoszono  wiele pięknych prac malarskich, które można podziwiać na wystawie zaprezentowanej  na tablicach przy salach nr 24-25.

Laureatami konkursu zostali:

I MIEJSCE - Franciszek Matusiak kl. 1a

II MIEJSCE - Julia Mordak kl. 1b

III MIEJSCE - Oliwia Cisek 1a

Prace wyróżnione:

Lena Cielecka kl. 2b

Weronika Dziaduś kl. 2b

Krystian Penkala kl. 1a

Piotr Kowalewski kl. 1a

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy :)

 

bullet ball chrome KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,Matematyka w fotografii”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV -VIII

 1. CELE KONKURSU
  1. kształtowanie postaw twórczych i kreatywności uczniów,
  2. popularyzacja wiedzy i kultury matematycznej,
  3. wspomaganie edukacji matematycznej ,
  4. rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych,
  5. zachęcanie do poznania dziedziny sztuk wizualnych jaką jest fotografia,

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę,
 2. prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników,
 3. temat pracy: ,, Matematyka w fotografii”
 4. każda praca powinna być opisana czytelnie pismem drukowanym i zawierać poniższe informacje:
  • Imię i nazwisko autora pracy
  • Klasa
  • Tytuł dzieła
 5. prace należy składać u p. Urszuli Pohl sala nr 37 , p. Anety Bartosik Wójcik sala 39 lub p. Agnieszki Sołtys sala nr 25.
 6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu konkursu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz zgodą na ekspozycję pracy konkursowej na terenie SP nr 42 we Wrocławiu.

3. FORMA PRACY

 1. zdjęcie lub wydruk na dobrej jakości papierze (nie będą przyjmowane prace w formie elektronicznej),
 2. format pracy minimum A4, fotografia kolorowa lub czarno-biała,
 3. praca powinna być opatrzona tytułem związanym z matematyką,

 4. TERMINY KONKURSU

a. Dostarczenie prac do dnia 28.02.2022 r.

b. Rozstrzygnięcie konkursu 15.03. 2022 r.

c. Wystawa prac odbędzie się w SP nr 42 we Wrocławiu,

d. Odbiór prac od 23.03 .do 27.05. Nieodebrane prace po wyznaczonym terminie przechodzą na własność organizatora.

 Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody!

 Zapraszamy do udziału w konkursie!

 Organizatorki

 Urszula Pohl

 Agnieszka Sołtys

 Aneta Bartosik - Wójcik

bullet ball chrome Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konkursie: Podziel się prostym sposobem na trudny problem. Opisz wymagającą sytuację wychowawczą, z którą sobie poradziłaś/poradziłeś.

Konkurs skierowany jest do wszystkich rodziców i opiekunów uczniów SP 42 we Wrocławiu.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem znajdującym się w załączniku  i do uczestnictwa w konkursie.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Pozdrawiamy!

Jagoda Kubis, Monika Skowrońska

 

bullet ball chromePlanowane konkursy matematyczne w roku szkolnym 2020/21

Przy każdym konkursie jest link do strony domowej konkursu. Warto zapoznać się z konkretnym konkursem i zadaniami z poprzednich edycji,, a wtedy wybrać ten, który najbardziej się podoba. Różnorodność konkursów jest duża. Warto się zainteresować.

Cały rok – liga zadaniowa młodzicy – dla klas 4-6 (http://www.matematyka.wroc.pl/book/liga-zadaniowa/szkola-podstawowa) i juniorzy – dla klas 7-8 (http://www.matematyka.wroc.pl/book/liga-zadaniowa/gimnazjum)

I semestr

II semestr

Zapraszamy do udziału!!!

 

 

bullet ball chrome Międzyszkolny Konkurs Mój Przyjaciel

 

bullet ball chromeKonkurs recytatorski

Uczniów klas 6-8 zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim Poezja czasów II wojny światowej.

Celem konkursu są: kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka, popularyzowanie twórczości polskich poetów, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowania poezją, rozwijanie pamięci, upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Uczeń chcący przystąpić do konkursu powinien nauczyć się na pamięć wiersza poruszającego tematykę wojenną. Utwór nie powinien być krótszy niż cztery strofy.

Jury konkursu przy ocenie recytacji będzie brało pod uwagę: dobór repertuaru, sposób interpretacji, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Termin konkursu: połowa listopada 2019 r. Zapisy u nauczycieli j. polskiego do 12 XI 2019 r.

Poloniści

 

bullet ball chrome Konkurs plastyczny - "Nasi sąsiedzi"

 

bullet ball chrome WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS 1-3 W ŚWIECIE WIERSZY JANA BRZECHWY:

I miejsce - Maja Organa klasa 1b

II miejsce - Martyna Organa klasa 1b

III miejsce - ex aequo: Hania Ulfik klasa 1a, Dawid Kostek klasa 1a

Wyróżnienia:

Igor Sontowski klasa 1a

Halszka Starzyk klasa 1b

Janek Szczepaniec klasa 1c

Nadia Kurek klasa 1a

Weronika Kowalska klasa 1c

Gratulujemy serdecznie!

Małgorzata Buś

 

bullet ball chrome Konkurs DZIELI NAS PÓŁ WIEKU

Uczniów klas IV - VIII zapraszamy do udziału w konkursie DZIELI NAS PÓŁ WIEKU. Tematem jest PORTRET OSOBY STARSZEJ OD AUTORKI/AUTORA O CO NAJMNIEJ 50 LAT. Celem konkursu jest rozwijanie empatii i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i rodzinnych.

Uczeń chcący przystąpić do konkursu powinien stworzyć dowolną formę literacką (poetycką lub prozatorską). Uwaga: Chodzi o portret, charakterystykę, a nie biografię czy wspomnienia. Praca musi być napisana ręcznie na nie więcej niż 4 strony A4.

Prace nie mogą być podpisane, należy je, jak i kopertę A4 opatrzyć godłem/pseudonimem.

Prace konkursowe będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: osobno prace dzieci do lat 13 i osobno młodzieży, która ukończyła 13 rok życia.

Prace należy składać u swojego nauczyciela polonisty do 26 kwietnia 2019 r.

Poloniści

 

bullet ball chrome Szkolna Akcja, Konkurs

Ekologiczna Pisanka, Ekologiczny Koszyczek Wielkanocny

(selekcja materiałów - wykorzystujemy produkty, przyjazne środowisku, nieszkodzące zdrowiu człowieka, zwierząt, roślin).

Podpisane prace należy przynosić do sali 55, 4 kwietnia 2019r.

Koordynator konkursu, akcji:

Agnieszka Pacześniak (nauczyciel przyrody, biologii)

 

bullet ball chrome Ogólnopolski Konkurs Panda 2019

5 kwietnia 2019 r.

Konkurs z biologii i przyrody.

klasy 4 - przyroda

klasy 5-8  - biologia

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  szkół podstawowych (klasy IV- VIII).

Konkurs odbywa się na poziomach odpowiadających poszczególnym klasom.

Konkurs ma formę testu składającego się z 30 pytań.

Czas trwania konkursu wynosi 45 min + 10 min sprawy organizacyjne.

Panda jest konkursem płatnym.

Koordynator konkursu - Agnieszka Pacześniak (nauczyciel biologii i przyrody)

 

bullet ball chrome Zamina terminu konkursu recytatorskiego !

Uwaga, konkurs recytatorski ulubionej lektury został przeniesiony na koniec kwietnia.

Nadal można zgłaszać chęć udziału u swojego nauczyciela języka polskiego.

 

bullet ball chrome BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS CZYTELNICZY DLA klas 4-8.

Jest on przeznaczony dla miłośników czteroksięgu Stephenie Meyer: pt. Zmierzch (dotyczy cyklu książek, a nie filmu).

Konkurs odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 9:50 - 3 lekcja.

Zapisy w bibliotece szkolnej.

Małgorzata Buś

 

bullet ball chrome Konkurs recytatorski

Uczniów klas 4-8 zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim Moja ulubiona lektura.

Należy nauczyć się na pamięć fragmentu ulubionej lektury szkolnej z kanonu lektur 4-8.

Recytacja nie powinna przekraczać 3 minut.

Prosimy zgłaszać się u swojego polonisty do 20 marca 2019 r. Konkurs odbędzie się 27 marca 2019 r.

Zapraszamy!

Poloniści

 

bullet ball chrome Mój zeszyt

Panie B. Łaska i J. Lonc przeprowadziły konkurs pod tytułem Mój zeszyt, moja wizytówka. Jest to podsumowanie zmagań kaligraficznych w I semestrze nauki. Do konkursu zgłoszono niewiele zeszytów, gdyż uczniowie niezbyt przywiązują wagę do starannych i estetycznych zapisów. W klasach pierwszych przyznano:

I m. - Lena Janowska - kl. 1 b

I m. egz. - Bartosz Turbański - 1 b

II m. - Weronika Kowalska - 1 c,

III m. - Natalia Suleja -1 a.

W klasach drugich i trzeciej nie przyznano 1. miejsca.

II m. - Karolina Guzińska - 2 a,

II m. - Karolina Kazubek - 3 a,

III m. - Aleksander Maziak - 2 b.

bullet ball chrome STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA  dla uczniów klas 2-3 - wyniki

Miło nam powiadomić o otrzymaniu wyników Ogólnopolskiej Stypendiady Wczesnoszkolnej klas 2-3.
Uczniowie naszej szkoły uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki.
Na szczególne gratulacje zasługują:
- Uczennica kl.IIIA Julia Dykiel - III miejsce w Konkursie plastycznym,
- Uczennica kl.IIB Gabriela Majchrzyk - wyróżnienie w Konkursie plastycznym,
- Uczeń kl.IIB Wojciech Bieliński - wyróżnienie w Konkursie plastycznym.

28 lutego 2019 r. na stronie internetowej organizatora, umieszczona zostanie statystyka konkursowa, czyli wykaz średnich krajowych wszystkich czterech olimpiad: czytelniczej, ortograficznej, matematycznej i plastycznej z rozbiciem na poszczególne klasy.
Dziękujemy za udział i gratulujemy !
Bożena Korzeniowska - Szkolny koordynator

20190218 081649

 

bullet ball chrome Uczniów klas 6, 7 i 8 zachęcamy do udziału w konkursie recytatorskim - Poezja Wisławy Szymborskiej. Należy nauczyć się na pamięć wybranego wiersza tejże poetki i zgłosić się do swojego polonisty do końca lutego 2019 r. Celem konkursu jest popularyzowanie twórczości polskiej noblistki wśród młodzieży, skłanianie do refleksji nad intelektualną i emocjonalną warstwą utworów poetki, uwrażliwianie młodzieży na piękno poezji Wisławy Szymborskiej.

Zapraszamy!

Poloniści

 

bullet ball chrome OGŁASZAMY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ BAŚŃ !

Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VI tematy do wyboru:
1. Przygoda z Elfem
Opisz własną baśniową przygodę z Elfem, wiedząc, że Elf jest psem zaczarowanym i trafił do Ciebie, uciekając od złej czarownicy z baśni Krzesiwo, u której w starej wierzbie pilnował skrzyni skarbów.

2. Podróż na latającym dywanie
Wyobraź sobie, że dywan w Twoim pokoju jest zaczarowany i wyruszyłeś nim w podróż. Opisz swoje baśniowe przygody tak, by opowieść ilustrowała przysłowie: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

3. Nowe szaty starych baśni: Calineczka lub Świniopas
Temat ten kierujemy do wielbicieli starych baśni lub antybaśni, lubiących zabawę znanymi motywami baśniowymi i tworzenie nowych historii na ich kanwie.

Pamiętaj, by Twoja praca zawierała w sobie cechy baśni, a więc tajemnicze przygody, niezwykłych bohaterów, magię oraz ważne przesłanie, które wynika z opowieści.
Praca nie może być wcześniej publikowana bądź nagradzana w innych konkursach.

Obowiązująca forma: wydruk komputerowy - koniecznie 3 egzemplarze - lub czytelny rękopis (wtedy oryginał plus dwie kserokopie).
Opis w nagłówku pracy: własny tytuł baśni; realizowany w pracy temat; imię i nazwisko uczestnika; nazwa szkoły i numer klasy.

Prace należy oddać do swojego nauczyciela polonisty do 19.02.2019 r.

 

bullet ball chrome Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Serdecznie zapraszamy uczniów klas II - VIII do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, który odbędzie się 21 marca 2019r. 

Zgłoszenia : klasy II-III u wychowawców klas, klasy IV-VIII u nauczycieli matematyki do 24 stycznia 2019r. Koszt 9zł.

Bożena Szczepkowska - koordynator szkolny

 

bullet ball chrome Plastyczny konkurs antysmogowy

Nasza szkoła bierze aktywny udział w walce ze SMOGIEM- wrogiem czystego powietrza zimą.

W tym celu wraz z Radą Osiedla i Dolnośląskim Alarmem Smogowym organizujemy konkurs plastyczny polegający na wykonaniu plakatu z hasłem antysmogowym.

Konkurs jest elementem szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej, która ma na celu uświadomienie uczniom zagrożeń dla zdrowia płynących z zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w aspekcie spalania niedozwolonych materiałów w okresie grzewczym.

W konkursie biorą udział uczniowie naszej szkoły w dwóch kategoriach wiekowych: III- V oraz VI- VIII klasa. Prace wykonywane są podczas zajęć lekcyjnych. Termin składania plakatów - 30 listopada.

Prace zostaną ocenione przez jury w składzie: dwoje niezależnych plastyków, dwoje radnych osiedlowych oraz jednego przedstawiciela DAS.

Karolina Koprowska

 

bullet ball chrome Konkurs Kaligrafii

Uczniów klas 5-8 zapraszam do udziału w IV edycji Konkursu Zapomniana Sztuka Kaligrafii. Szczegóły konkursu, regulamin i treść wiersza do odebrania u mnie - w sali 38.

Prace należy oddać do 3.12.2018 r.

Wioletta Bach-Sworowska

 

bullet ball chrome Szkolny konkurs recytatorski:

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim "Moja ojczyzna". Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej odbędzie się 7 listopada 2018 r.

Zapisy u polonistów kl. 4-8 do końca października.

 

bullet ball chrome VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii"

Uczniowie SP42 wzięli udział w Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym. W konkursie brało udział blisko 1600 szkół z całego kraju.

Miło nam poinformować, że do II etapu dostało się dwoje uczniów naszej szkoły.

 
bullet ball chrome zDolny Ślązaczek 2018/2019 Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4 - 8 do udziału w Konkursie zDolny Ślązaczek.
Zapisy przyjmowane są do 10 października u nauczycieli: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i  języka niemieckiego.
 
bullet ball chrome Majowe sukcesy !

Poezja to sztuka wymagająca i niełatwa - szczególnie w dobie Internetu! Zosia Kubów – uczennica klasy 4 c udowodniła jednak, że słowa mają moc, poruszają i skłaniają do refleksji. Jej wiersze zdobyły uznanie profesjonalnego jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Weź Słowo do ręki, w którego skład wchodzili: poetka Ewa Sonnenberg oraz kompozytor Dawid Gębala. Laureatce gratulujemy i życzymy kolejnych pięknych sukcesów!

W maju odbyła się XXXIII edycja konkursu Interpretacje Dziecięce. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało „Wiersze ze smakiem”.  Uczennice klasy 4 c – Julka Jabłońska, Zosia Kubów, Hania Kościańska oraz Julka Świerbutowicz pięknie zaprezentowały przygotowane wcześniej utwory poetyckie na scenie Młodzieżowego Domu Kultury. Dzięki oryginalnej interpretacji i niecodziennej prezentacji Hania Kościańska wraz z Zosią Kubów zakwalifikowały się do finału dolnośląskiego konkursu! Serdecznie gratulujemy!

Karolina Tarczyńska

 
bullet ball chrome Z dumą informujemy - uczniowie naszej szkoły zostali wyróżnieni w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2018.
Wyróżnienia zdobyli: Marta Moszczańska, Karol Leyk, Olearnik Julia, Kiewra Mateusz, Koźlik Łukasz, Smyka Wiktor.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. [foto]
 

bullet ball chrome Ogólnopolski konkurs fizyczny ALBUS 2018

 

bullet ball chrome Konkurs fotograficzny Kwiaty wiosenne

 

bullet ball chrome Biblioteka szkolna ogłasza konkurs czytelniczy

 

bullet ball chrome Konkurs fotograficzny Pan Cogito

 

bullet ball chrome Szkolny Konkurs Programowania w Scratchu.

* Regulamin konkursu.

 

bullet ball chrome Konkurs poetycki na wiersz lub opowiadanie o krasnalu ,,KLECINEK w szkole” 

 

bullet ball chrome Wyniki konkursu z j.angielskiego dla klas 3 „My Favourite Pet”

Miejsca 1 - Ania Kowalczyk klasa 3A - [zdjęcie]

Miejsce 2 - Wiktoria Kornaus klasa 3D [zdjęcie]

Miejsce 3 - Paulina Kołoszewska klasa 3C [zdjęcie]

Organizator:

Anna Okrasa - nauczyciel Języka Angielskiego

 

bullet ball chrome Konkurs pt: "Ogrody Światła" - regulamin, zgłoszenie do konkursu, test

bullet ball chrome Konkurs fotograficzny - regulamin

bullet ball chrome Konkurs plastyczny - Krasnal w szkole - informacje

bullet ball chrome Wyniki konkursu - "Świat wokół nas"

bullet ball chrome Wyniki konkursu - "Zielona ojczyzna"

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „ZIELONA OJCZYZNA” – WYNIKI 2017

Spośród 200 nadesłanych prac, niezależne jury składające się z przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych oraz stowarzyszenia PROGRESSIO nagrodziło:

I miejsce – Hanna Bielasik, SP nr 707, Karpacz

II miejsce – Hanna Ogrodowska, Szkoła Filialna w Różewie

III miejsce – Aleksandra Obidowska, SP nr 73, Wrocław

 

Wyróżnienia:

1. Zuzanna Jakubik, SP nr 39, Wrocław,

2. Alicja Sobczak, SP nr 2, Trzebnica,

3. Aleksandra Bienias, SP nr 25, Wrocław

4. Kinga Mrozek, PSP nr 15, Radom

5. Hanna Guzińska, SP nr 42, Wrocław

6. Oliwia Bryś, SP nr 64, Wrocław

7. Aleksandra Siennicka, PSP nr 28, Wałbrzych

8. Marianna Blum, SP im. Św. J. Śląskiej w Żernikach Wrocławskich.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów a pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy za liczny udział.

W związku ze zmianą regulaminu konkursu, nagrody ufundowane przez WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA WE WROCŁAWIU zostaną przekazane laureatom pocztą do 15 lutego 2017 na adres szkoły.

Wystawę prac pokonkursowych w ramach projektu ZIEMIA, TO DOBRO WSPÓLNE można obejrzeć od 2 do 20 lutego 2017 w Rynku 50 w galerii POD PLAFONEM (hol Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej) 

ZAPRASZAMY