bullet ball chrome Szkoła pracuje na jedną zmianę. Uczniowie klas I rozpoczynają naukę o godz. 8.00 i kończą o 11.30 lub 12.30.

bullet ball chrome Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00-17.00. Każda klasa jest odrębną grupą świetlicową, która do godz. 15.30 przebywa w swojej sali, a później grupy są łączone. Dzieci, których rodzice zdeklarują, że nie będą uczęszczały na religię, będą miały w tym czasie zapewnioną opiekę świetlicową. Karta zgłoszenia do świetlicy jest w załączniku. Wypełnioną należy złożyć w urnie przy portierni w terminie 22-30.06.2020.

bullet ball chrome Wszystkie zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III odbywają się na terenie szkoły po lekcjach.

bullet ball chrome W szkole działa stołówka, która zapewnia dzieciom zdrowe i zbilansowane obiady (zupa, drugie danie, deser) w cenie ok. 5 zł za obiad. Szczegółowe informacje i deklaracje na obiady otrzymają Państwo na początku września. Informacje będą również na stronie internetowej szkoły.

bullet ball chrome Wyprawka ucznia klasy 1 opracowana przez wychowawców znajduje się w załączniku.

bullet ball chrome Wszystkie szczegółowe informacje przekażą wychowawcy na pierwszym spotkaniu z rodzicami.