INNOWACJA PEDAGOGICZNA

pt.  „KOMIKS LEKTUROWY” 


OGÓLNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 


Realizacja: Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu 

Przedmiot: elementy programu realizowane w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych 

Rodzaj innowacji: innowacja programowo – metodyczna 

Adresaci innowacji: klasa 3b – prowadzone przez Jolantę Korkuś 

Data wprowadzenia innowacji: 01.09.2021 r. 

Data zakończenia innowacji: 30.06.2022 r. 

Opis innowacji 
  • Największym wrogiem skutecznej nauki jest zniechęcenie oraz brak motywacji do pracy! Tylko odpowiednio zmotywowany i zaangażowany uczeń jest w stanie sporo zapamiętać z zajęć, w których uczestniczy. Celem innowacji: KOMIKS LEKTUROWY jest rozwój kompetencji literackich uczniów. Lekcje poświęcone lekturom często bywają znienawidzone przez uczniów, którzy z czytelnictwa czerpią coraz mniejszą przyjemność. Często traktują je jako przymus, książki czytają pobieżnie, bez pełnego zrozumienia czytanej treści.  
  • Komiks to forma bardzo bliska uczniom. Tworzenie komiksów lekturowych ma sprzyjać lepszej atmosferze podczas zajęć oraz pomóc zwizualizować wszystkie najważniejsze elementy świata przedstawionego przeczytanych lektur. 
  • Uczniowie na początku roku szkolnego przygotują specjalne zeszyty, w których gromadzić będą tworzone przez siebie komiksy (na podstawie gotowych szablonów lub samodzielnie).  
  • Istotne jest to, że komiksy mogą być tworzone również przy pomocy darmowych generatorów dostępnych w Internecie. Zatem innowacja może być z powodzeniem kontynuowana w przypadku nauczania zdalnego 

Cel główny:

Nadrzędnym celem innowacji jest popularyzacja czytelnictwa oraz jak najlepsze zrozumienie treści omawianych lektur szkolnych.  

         

Opracowała:

Jolanta Korkuś